Scroll Top
Rezultati in lestvica DVOJICE 2017

LESTVICA KONČNA

MVP KONČNA
  

1 KOLO

DUO S : ŽIRAFA KV (13.4.2017 / 19:00 / ČET) 

KREMENČKA : JURČEK PUB BEGNE (12.4.2017 / 21:20 / SRE)

GINEKOLOGA : ŽIRAFA BRATRANCA (13.4.2017 / 21:20 / ČET) 

2 KURI : KURJE PREMZE (24.4.2017 / 19:00 / PON) 

FLISA : DON TEAM (12.4.2017 / 20:10 / SRE)

FENIKSA : ŽIRAFA BB (13.4.2017 / 19:00 / ČET)

MLACCA : MONSTER (13.4.2017 / 19:00 / ČET) 

MI2 : GRINGOSA (20.4.2017 / 19:00 / ČET) 

2 KOLO

JURČEK PUB BEGNE : DUO S (13.4.2017 / 21:20 / ČET) 

ŽIRAFA BRATRANCA ŽIRAFA KV (13.4.2017 / 20:10 / ČET) 

KURJE PREMZE : KREMENČKA (8.5.2017 / 18:45 / PON) 

DON TEAM : GINEKOLOGA (13.4.2017 / 20:10 / ČET)

ŽIRAFA BB : 2 KURI (13.4.2017 / 20:10 / ČET) 

GRINGOSA : FLISA (12.4.2017 / 21:20 / SRE)

MONSTER : FENIKSA (13.4.2017 / 21:20 / ČET) 

MLAČCA : MI2 (20.4.2017 / 20:10 / ČET) 

3 KOLO

DUO S : ŽIRAFA BRATRANCA (20.4.2017 / 19:00 / ČET) 

JURČEK PUB BEGNE : KURJE PREMZE (20.4.2017 / 19:00 / ČET)

ŽIRAFA KV : DON TEAM (20.4.2017 / 21:20 / ČET) 

KREMENČKA : ŽIRAFA BB (19.4.2017 / 20:10 / SRE) 

GINEKOLOGA : GRINGOSA (9.5.2017 / 18:45 / TOR) 

2 KURI : MONSTER (19.4.2017 / 20:10 / SRE) 

FLISA : MLAČCA (20.4.2017 / 21:20 / ČET) 

FENIKSA : MI2 (19.4.2017 / 19:00 / SRE) 

4 KOLO

KURJE PREMZE : DUO S (20.4.2017 / 21:20 / ČET) 

DON TEAM : ŽIRAFA BRATRANCA (20.4.2017 / 20:10 / ČET)

ŽIRAFA BB : JURČEK PUB BEGNE (19.4.2017 / 21:20 / SRE) 

GRINGOSA : ŽIRAFA KV (20.4.2017 / 20:10 / ČET) 

MONSTER : KREMENČKA (19.4.2017 / 21:20 / SRE) 

MLAČCA : GINEKOLOGA (22.5.2017 / 18:45 / PON) 

MI2 : 2 KURI (19.4.2017 / 21:20 / SRE)

FENIKSA : FLISA (19.4.2017 / 20:10 / SRE) 

5 KOLO

DUO S : DON TEAM (4.5.2017 / 20:10 / ČET) 

KURJE PREMZE : ŽIRAFA BB (4.5.2017 / 20:10 / ČET0) 

ŽIRAFA BRATRANCA : GRINGOSA (4.5.2017 / 20:10 / ČET) 

JURČEK PUB BEGNE : MONSTER (4.5.2017 / 19:00 / ČET) 

ŽIRAFA KV : MLAČCA (3.5.2017 / 21:20 / SRE) 

KREMENČKA : MI2 (3.5.2017 / 20:10 / SRE) 

GINEKOLOGA : FENIKSA (29.5.2017 / 19:00 / PON) 

2 KURI : FLISA (24.4.2017 / 20:10 / PON) 

6 KOLO

ŽIRAFA BB : DUO S (4.5.2017 / 19:00 / ČET) 

GRINGOSA : DON TEAM (4.5.2017 / 21:20 / ČET) 

MONSTER : KURJE PREMZE (4.5.2017 / 21:20 / ČET) 

MLAČCA : ŽIRAFA BRATRANCA (4.5.2017 / 21:20 / ČET)

MI2 : JURČEK PUB BEGNE (3.5.2017 / 21:20 / SRE) 

FENIKSA : ŽIRAFA KV (6.6.2017 / 20:00 / TOR) 

FLISA : KREMENČKA (3.5.2017 / 21:20 / SRE) 

2 KURI : GINEKOLOGA (22.5.2017 / 20:00 / PON) 

7 KOLO

DUO S : GRINGOSA (28.4.2017 / 19:00 / PET) 

ŽIRAFA BB : MONSTER (10.5.2017 / 20:10 / SRE) 

DON TEAM : MLAČCA (11.5.2017 / 20:10 / ČET) 

MI2 : KURJE PREMZE (18.5.2017 / 19:00 / ČET) 

ŽIRAFA BRATRANCA : FENIKSA (11.5.2017 / 20:10 / ČET) 

JURČEK PUB BEGNE : FLISA (11.5.2017 / 21:20 / ČET) 

ŽIRAFA KV : 2 KURI (10.5.2017 / 20:10 / SRE) 

KREMENČKA : GINEKOLOGA (10.5.2017 / 20:10 / SRE) 

8 KOLO

MONSTER : DUO S (10.5.2017 / 21:20 / SRE) 

MLAČCA : GRINGOSA (22.5.2017 / 20:00 / PON) 

MI2 : ŽIRAFA BB (10.5.2017 / 19:00 / SRE) 

FENIKSA : DON TEAM (11.5.2017 / 19:00 / ČET) 

FLISA : KURJE PREMZE (11.5.2017 / 19:00 / ČET) 

2 KURI : ŽIRAFA BRATRANCA (11.5.2017 / 21:20 / ČET) 

GINEKOLOGA : JURČEK PUB BEGNE (10.5.2017 / 21:20 / SRE) 

KREMENČKA : ŽIRAFA KV (10.5.2017 / 19:00 / SRE) 

9 KOLO

DUO S : MLAČCA (11.5.2017 / 21:20 / ČET) 

MONSTER : MI2 (5.6.2017 / 20:10 / PON)

GRINGOSA : FENIKSA (18.5.2017 / 20:10 / ČET) 

ŽIRAFA BB : FLISA (17.5.2017 / 20:10 / SRE) 

DON TEAM : 2 KURI (18.5.2017 / 21:20 / ČET) 

KURJE PREMZE : GINEKOLOGA (17.5.2017 / 19:00 / SRE) 

ŽIRAFA BRATRANCA : KREMENČKA (18.5.2017 / 21:20 / ČET) 

JURČEK PUB BEGNE : ŽIRAFA KV (18.5.2017 / 21:20 / ČET) 

10 KOLO

MI2 : DUO S (17.5.2017 / 19:00 / SRE)

FENIKSA : MLAČCA (18.5.2017 / 21:20 / ČET) 

FLISA : MONSTER (17.5.2017 / 21:20 / SRE) 

2 KURI : GRINGOSA (18.5.2017 / 19:00 / ČET) 

GINEKOLOGA : ŽIRAFA BB (17.5.2017 / 21:20 / SRE) 

KREMENČKA : DON TEAM (18.5.2017 / 20:10 / ČET) 

ŽIRAFA KV : KURJE PREMZE (17.5.2017 / 20:10 / SRE) 

JURČEK PUB BEGNE : ŽIRAFA BRATRANCA (18.5.2017 / 21:20 / ČET) 

11 KOLO

DUO S : FENIKSA (24.5.2017 / 19:00 / SRE)

MI2 : FLISA (25.5.2017 / 20:10 / ČET)

MLACCA : 2 KURI (24.5.2017 / 21:20 / SRE)

MONSTER : GINEKOLOGA (25.5.2017 / 20:10 / ČET)

GRINGOSA : KREMENČKA (24.5.2017 / 19:00 / SRE)

ŽIRAFA BB : ŽIRAFA KV (25.5.2017 / 19:00 / ČET)

DON TEAM : JURČEK PUB BEGNE (25.5.2017 / 21:20 / ČET)

KURJE PREMZE : ŽIRAFA BRATRANCA (25.5.2017 / 21:20 / ČET)

12 KOLO

FLISA : DUO S (24.5.2017 / 20:10 / SRE)

2 KURI : FENIKSA (24.5.2017 / 20:10 / SRE)

GINEKOLOGA : MI2 (25.5.2017 / 19:00 / ČET)

KREMENČKA : MLAČCA (24.5.2017 / 20:10 / SRE)

ŽIRAFA KV : MONSTER (25.5.2017 / 21:20 / ČET)

JURČEK PUB BEGNE : GRINGOSA (24.5.2017 / 21:20 / SRE) 

ŽIRAFA BRATRANCA : ŽIRAFA BB (25.5.2017 / 20:10 / ČET)

KURJE PREMZE : DON TEAM (25.5.2017 / 19:00 / ČET)

13 KOLO

DUO S : 2 KURI (6.6.2017 / 20:00 / TOR ) 

FLISA : GINEKOLOGA (31.5.2017 / 21:20 / SRE)

FENIKSA : KREMENČKA (31.5.2017 / 20:10 / SRE) 

MI2 : ŽIRAFA KV (5.6.2017 / 18:45 / PON) 

MLAČCA : JURČEK PUB BEGNE (31.5.2017 / 20:10 / SRE) 

MONSTER : ŽIRAFA BRATRANCA (1.6.2017 / 20:10 / ČET) 

GRINGOSA : KURJE PREMZE (30.5.2017 / 20:10 / TOR)

ŽIRAFA BB : DON TEAM (5.6.2017 / 18:45 / PON) 

14 KOLO

GINEKOLOGA : DUO S (31.5.2017 / 20:10 / SRE) 

KREMENČKA : 2 KURI (31.5.2017 / 21:20 / SRE) 

ŽIRAFA KV : FLISA (5.6.2017 / 20:00 / PON) 

JURČEK PUB BEGNE : FENIKSA (31.5.2017 / 21:20 / SRE) 

ŽIRAFA BRATRANCA : MI2 (1.6.2017 / 21:20 / ČET) 

KURJE PREMZE : MLAČCA (1.6.2017 / 19:00 / ČET) 

DON TEAM : MONSTER (1.6.2017 / 21:20 / ČET) 

ŽIRAFA BB : GRINGOSA (30.5.2017 / 19:00 / TOR) 


15 KOLO

MONSTER : GRINGOSA (23.5.2017 / 20:00 / TOR) 

MLAČCA : ŽIRAFA BB (30.5.2017 / 20:10 / TOR)

DUO S : KREMENČKA (11.6.2017 / 17:30 / NED)

GINEKOLOGA : ŽIRAFA KV (6.6.2017 / 19:00 / TOR) 

2 KURI : JURČEK PUB BEGNE (11.6.2017 / 17:30 / NED)

FLISA : ŽIRAFA BRATRANCA (8.6.2017 / 20:00 / ČET) 

FENIKSA : KURJE PREMZE (11.6.2017 / 16:15 / NED)

MI2 : DON TEAM (11.6.2017 / 16:15 / NED)